Archiv článků

Řeckokatolická svatba v Otrokovicích

19.12.2010 16:25
V chrámu sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích při svatebním obřadu, který se konal v sobotu dne 31. 7. 2010 v 1400 hodin, uzavřeli nevěsta Monika, řeckokatolička původem z východního Slovenska, oděna v jejich lidovém kroji a ženich Radek v místním kroji ze Slovácka, svátost manželství. Pán Bůh...

Každoroční celonárodní pouť na Velehradě

19.12.2010 16:24
Stejně jako v předchozích letech se konala i letos 5. července 2010 v 15 hodin ve velehradské bazilice při příležitosti slavnosti sv. Cyrila a Metoděje řeckokatolická bohoslužba. Archijerejskou svatou liturgii celebroval apoštolský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko spolu s kněžími Apoštolského...

Návštěva apoštolského exarchy farnosti sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích

19.12.2010 16:21
Po více než roce od založení řeckokatolické farnosti při chrámě svatého Michaela, archanděla v Otrokovicích ji v neděli dne 4. července 2010 navštívil otec biskup - apoštolský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko. Přivítal ho místní duchovní správce otec Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač, který se obětavě...

Farnost přivítala otce diákona Miroslava

19.12.2010 16:19
V neděli dne 23. 5. 2010 v den slavnosti sestoupení sv. Ducha jsme v naší farnosti přivítali čerstvě vysvěceného diákona Mgr. Miroslava Perničku. Uvítací projev za farníky pronesla paní Marie Budínová a předala mu hezkou kytici. Otec diákon je absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty UP v...

Svěcení otce diákona Miroslava

19.12.2010 16:08
V sobotu den před slavností sestoupení svatého Ducha 22. května 2010, v 1030 hodin, byl rukopoložením apoštolského exarchy, otce biskupa Mons. doc. ThDr. RNDr. Ladislava Hučka, CSc, v katedrále sv. Klimenta v Praze vysvěcen první farník Řeckokatolické farnosti v Otrokovicích Mgr. Miroslav Pernička,...

Řeckokatolická svatba na Velehradě

18.11.2010 20:30
Ve velikonoční neděli dne 4. 4. 2010 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě uzavřeli v 16:30 hodin při svatebním obřadu nevěsta Katarína, původem z východního Slovenska a ženich Zdeněk svátost manželství. Pán Bůh jim požehnej na jejich společné cestě.

Webová prezentace byla spuštěna

17.11.2010 11:32
Dnes byl spuštěn webový portál řeckokatolické farnosti v Otrokovicích.
Záznamy: 81 - 87 ze 87
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9