Fotogalerie

Zde naleznete fotografie z dění naší farnosti.

Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010

 

Z farnosti

Oslava 65. narozenin otce biskupa-apoštolského exarchy

18.02.2013 20:07
Dne 16. února 2013 jsme se spolu s převážnou většinou kněží Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR zúčastnili v katedrále sv. Klimenta slavnostní děkovné archijerejské liturgie sv. Jana Zlatoústého, která se konala u příležitosti životního jubilea 65. narozenin biskupa-apoštolského...

Pořad vánočních bohoslužeb v roce 2012

17.12.2012 13:04
25. 12. 2012    Út    9.00    Narození Páně 26. 12. 2012    St    9.00    Sbor Bohorodičky a sv. Josefa 30. 12. 2012    Ne   9.00    Neděle po Narození Páně 01. 01....

Pohřeb řeckokatolíka v Napajedlích

25.06.2012 10:23
Zesnulý pan Michal Trnavský se narodil v roce 1958 v okresním městě Medzilaborce. Zemřel dne 14. 06. 2012 ve Zlínské nemocnici, když byl den před svým odchodem na věčnost zaopatřen svátostmi. Pohřební obřad vykonal dne 23.06.2012  v 16.00 hodin o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač.  

Noc kostelů 2012 v kostele sv. Michaela archanděla (01.06.2012)

10.06.2012 19:58
V pátek 1. června se v Otrokovicích v kostele sv. Michaela archanděla konal program nazvaný Noc kostelů. V době od 19:00 do 19:45 hodin byl návštěvníkům zpíván děkovně-oslavný hymnus Mariánský akafist. K tomuto dni byl liturgický prostor doplněn novými ikonami se stojany, zaoltářním křížem,...

Pořad bohoslužeb ve Velkém týdnu a o Velikonocích

19.03.2012 19:47
Ve Velkém týdnu a o Velikonocích se budou konat bohoslužby takto: 05.04.2012 - Velký čtvrtek                          16.00 hodin     večerňa s liturgií sv....

Pořad vánočních bohoslužeb

19.12.2011 19:32
Neděle 25. 12. 2011 – Narození Páně 9.00 hod.    sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého (staroslověnská) Pondělí 26. 12. 2011 – Sbor Panny Marie a sv. Josefa 9.00 hod.    sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého (staroslověnská) Neděle 1. 1. 2012 – Obřezání Páně, sv. Bazila...

Další neděle se svátostí křtu

19.12.2011 19:25
Neděle Svatých Otců dne 18. 12. 2011 byla současně nedělí před Narozením Páně a pro katechumena Filipa Rafaela Mikuláška byla o to radostnější, když po skončení svaté liturgie přijal svátost křtu ve východním obřadu a stal se po přijetí této svátosti dalším novým farníkem. Po svátosti křtu mu...

Sobota v Otrokovicích s duchovní obnovou

29.11.2011 19:20
V sobotu 26. 11. 2011 v římskokatolickém farním kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích až za nečekaně vysoké účasti katolických věřících obojího obřadu se konala duchovní obnova, zaměřená na téma Svátost smíření a Vnitřní uzdravení. Duchovní obnova začala v 8:00 hodin mší svatou, kterou celebroval...

První svátost křtu ve farnosti v Otrokovicích

29.11.2011 19:19
Neděle 20.11.2011 byla pro naši farnost významným dnem. Farnost se rozšířila o dva mladé věřící chlapce, kteří po skončení svaté liturgie přijali svátost křtu ve východním obřadu. Hned po svátosti křtu jim byla obřadem podle řádu východní církve udělena svátost svatého myropomazání, která je v...

Začátek nového církevního roku

06.09.2011 15:03
Řeckokatolická církev s ní i naše farnost vstoupila ve čtvrtek 1.zaří do nového církevního roku. Tento den se váže ke staré křesťanské tradici. Církev si v tento den připomíná příchod Ježíše Krista do synagogy v Nazaretě, kde četl slova proroka Izaiáše (Lk 4.16-21). Navíc si tohoto dne...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>