Fotogalerie

Zde naleznete fotografie z dění naší farnosti.

Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010

 

Z farnosti

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

06.07.2011 19:33
Za hojné účasti věřících se jako každoročně i letos slavila 5. července 2011 v bazilice na Velehradě archijerejská svatá liturgii z části ve staroslověnském jazyce a z části v češtině. Celebroval ji apoštolský exarcha biskup Mons. ThDr. Ladislav Hučko. Spoluúčastí se na ní podíleli oba vikáři pro...

Slavení Paschy v Otrokovicích

26.04.2011 14:17
Slavnost začala ve Velikonoční neděli 24. dubna 2011 před chrámem sv. Michaela, archanděla v 9.00 hodin. Po úvodní bohoslužbě se zástup věřících se zpěvem odebral ke slavení svaté liturgie do chrámu. Před ní byl přečten pastýřský list otce biskupa - apoštolského exarchy ThDr. Ladislava...

Oslava 15. výročí založení Apoštolského exarchátu

17.03.2011 20:34
Oslava 15. výročí založení Apoštolského exarchátu proběhla důstojně při archijerejské liturgii sv. Jana Zlatoústého, v sobotu 12.3.2011, v katedrále sv. Klimenta v Praze. Mezi významnými hosty byl arcibiskup pražský a primas český Mons. ThLic. Dominik Duka a Prof. Mons. Tomáš Halík. Na závěr, po...

Vstupujeme do Velkopostní doby

05.03.2011 10:58
Od pondělí 7. března 2011 vstupujeme do předvelikonoční doby Velkého půstu V řeckokatolické církvi začíná „Velký půst“ po Syropostní neděli, letos je to od pondělí 7. března a trvá šest týdnů až po pátek před Květnou nedělí. Lazarova sobota a následující Květná neděle, spolu s nadcházejícím Velkým...

Obřad svěcení svící a pomazání nemocných

19.02.2011 19:54
Neděle 13. 2. 2011 se od jiných nedělí, ve kterých se setkáváme při slavení svaté liturgie, odlišovala tím, že jsme před jejím začátkem byli účastni obřadu svěcení svící, které byly na závěr tohoto obřadu rozžaté předány přítomným věřícím. "Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravé Světlo, které...

Velké svěcení vody

14.01.2011 17:01
První svatá liturgie v letošním roce vyšla na 9. ledna, kdy se slavila Neděle po Bohozjevení. Po svaté liturgii sv. Jana Zlatoústého jsme se mohli zúčastnit obřadu Velkého svěcení vody, které se vztahuje ke svátku Bohozjevení. Je to velmi působivý obřad a byl nám dalším obohacením k poznání...

Řeckokatolická svatba v Otrokovicích

19.12.2010 16:25
V chrámu sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích při svatebním obřadu, který se konal v sobotu dne 31. 7. 2010 v 1400 hodin, uzavřeli nevěsta Monika, řeckokatolička původem z východního Slovenska, oděna v jejich lidovém kroji a ženich Radek v místním kroji ze Slovácka, svátost manželství. Pán Bůh...

Každoroční celonárodní pouť na Velehradě

19.12.2010 16:24
Stejně jako v předchozích letech se konala i letos 5. července 2010 v 15 hodin ve velehradské bazilice při příležitosti slavnosti sv. Cyrila a Metoděje řeckokatolická bohoslužba. Archijerejskou svatou liturgii celebroval apoštolský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko spolu s kněžími Apoštolského...

Návštěva apoštolského exarchy farnosti sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích

19.12.2010 16:21
Po více než roce od založení řeckokatolické farnosti při chrámě svatého Michaela, archanděla v Otrokovicích ji v neděli dne 4. července 2010 navštívil otec biskup - apoštolský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko. Přivítal ho místní duchovní správce otec Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač, který se obětavě...

Farnost přivítala otce diákona Miroslava

19.12.2010 16:19
V neděli dne 23. 5. 2010 v den slavnosti sestoupení sv. Ducha jsme v naší farnosti přivítali čerstvě vysvěceného diákona Mgr. Miroslava Perničku. Uvítací projev za farníky pronesla paní Marie Budínová a předala mu hezkou kytici. Otec diákon je absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty UP v...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>