Vítáme vás srdečně na původních stránkách řeckokatolické farnosti v Otrokovicích
a filiální obce Velehrad

Vážení čtenáři,
v dubnu letošního roku 2014 byly spuštěny nové webové stránky řeckokatolické farnosti v Otrokovicích. Informace z farnosti od tohoto času zde nenaleznete. Na těchto původních stránkách se budeme snažit Vám zprostředkovat v záložce „Texty“ informace vztahující se k působnosti řeckokatolické církve u nás a o byzantsko-slovanském obřadu, které by mohly být zajímavé. Byli bychom moc rádi, kdyby se Vám naše stránky nadále líbily a byly pro Vás stále zajímavé.

o. diákon Miroslav

Texty

Pastýřský list otce biskupa – Boží narození 2014

20.12.2014 15:06
    Bratři a sestry, v tyto sváteční dny, které prožíváme, měli bychom na prvním místě uvažovat o tajemství vtělení: o tom, že se Bůh vtělil a stal se člověkem. A nejen uvažovat, ale měli bychom o tom rozmlouvat mezi sebou navzájem. Vždyť člověk se něco naučí nejlépe tím, když se to...

Historie svátků Narození Páně a Bohozjevení

02.12.2014 11:58
Liturgický kalendář jak ho známe dnes, se utvářel postupně a jeho počátky sahají až k prvokřesťanské tradici. Mnohé svátky se v té době ještě neslavili, případně měli jiný charakter nebo měly jiné místo v kalendáři. Tak to bylo i se svátky Narození Páně a Bohozjevení. Je známo, že na křesťanském...

Kompletní text závěrečné zprávy mimořádné synody biskupů

05.11.2014 11:58
Mimořádná biskupská synoda o rodině, která probíhala ve dnech 5. - 26. 10. 2014 ve Vatikánu, jak už to u některých novinářů bývá zvykem, začeřila hladinou pozornosti veřejnosti. Četli jsme některé jejich komentáře, které podsouvaly synodě biskupů naprosto jiný význam, než co prioritně bylo v jejím...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>