Historie svátků Narození Páně a Bohozjevení

02.12.2014 11:58

Liturgický kalendář jak ho známe dnes, se utvářel postupně a jeho počátky sahají až k prvokřesťanské tradici. Mnohé svátky se v té době ještě neslavili, případně měli jiný charakter nebo měly jiné místo v kalendáři. Tak to bylo i se svátky Narození Páně a Bohozjevení.
Je známo, že na křesťanském Východě se svátek Narození Páně slavil v počátcích společně s Bohozjevením (řec. Teofanií) 6. ledna. Počátky můžeme vidět v aktivitách gnostiků (křesťanská sekta, která měla bludné učení o Ježíši, a považovali se za osvícené, kteří mají větší poznání, než ostatní lidé), protože tento den byl dnem narození Eóna, hlavního boha Alexandrie, a gnostici pokládali Krista za jednoho z eónů.
V opozici k této bludné nauce ortodoxní (pravověrná) církev chránila své stanovisko a nauku. Proti této herezi se bránila Bohozjevením. Ortodoxní církev dala tomuto svátku správnou symboliku a význam a oslavovala tento svátek ve stejném čase jako gnostici svůj svátek.
Svátek se v té době oslavoval na Východě spolu s Narozením Páně 6. ledna, zatímco na Západě se Narození slavilo před Bohozjevením. Předchalcedonská východní církev dodneška slaví tento svátek společně s Bohozjevením 6. ledna.
Na Východě slavili Narození 25. prosince pravděpodobně jen ariáni (rovněž bludný směr v prvokřesťanské komunitě) v Antiochii. To se stalo asi padesát let poté, co se svátek Bohozjevení začal vůbec světit. Teprve v pozdějších dobách se i na Východě začali tyto svátky slavit odděleně. Vánoce, jak je známe dnes, se stromečkem a dárky, jsou na našem území záležitostí, která nemá dlouhou tradici, víceméně je to vývoj minulého století.
V obou těchto svátcích byl ve starých dobách zvyk udílet křest katechumenům - tedy těm, co se připravovali na křest. Dokonce na Bohozjevení se voda, která se ráno posvětila, roznášela do každé domácnosti, což známe i dnes, když si sami bereme posvěcenou vodu do našich příbytků.
Společný kořen těchto dvou významných svátků vidíme i v bohoslužbách, které jsou pro tyto dny předepsány. Bohoslužebný program Bohozjevení je vlastně kopií celého programu, který konáme během Narození Páně (královské hodinky, večerňa s liturgií sv. Basila Velikého, velké povečeří atd.).
Prožívejme tyto svátky skutečně duchovně, soustředěni, věřme a žijme skutečnost, kterou budeme radostně zpívat během velkých povečeří: "S námi Bůh!"

Autor: Peter Medviď

Přeloženo z grkat.nfo.sk