Ikonostas

28.07.2014 12:38

Ikonostas je bohatě zdobená obrazová stěna, která v chrámech východních církví (řeckokatolických a pravoslavných) odděluje chrámovou loď od svatyně. V katolické církvi a v našem blízkém okolí jsme se mohli s ikonostasem setkat v kostelíku Zjevení Páně (Cyrilce) na Velehradě, který byl dlouholetým působením vlhkosti značně poškozen a vyžaduje si nákladné restaurátorské práce. Velmi hezký a fundovaný popis ikonostasu najdete na těchto stránkách.