Návštěva apoštolského exarchy farnosti sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích

19.12.2010 16:21

Po více než roce od založení řeckokatolické farnosti při chrámě svatého Michaela, archanděla v Otrokovicích ji v neděli dne 4. července 2010 navštívil otec biskup - apoštolský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko. Přivítal ho místní duchovní správce otec Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač, který se obětavě věnuje zdejším věřícím a dvakrát do měsíce pro ně slouží svatou liturgii. Ve službě ve farnosti mu pomáhá i letos v květnu vysvěcený otec diákon Mgr. Miroslav Pernička.
Děkujeme mu za velmi povzbudivá slova, která pronesl ve své promluvě na slavnostní svaté liturgii k přítomným věřícím. Otec biskup byl taky potěšen příkladnou spoluprací s místními římskokatolickými duchovními.