Obřad svěcení svící a pomazání nemocných

19.02.2011 19:54

Neděle 13. 2. 2011 se od jiných nedělí, ve kterých se setkáváme při slavení svaté liturgie, odlišovala tím, že jsme před jejím začátkem byli účastni obřadu svěcení svící, které byly na závěr tohoto obřadu rozžaté předány přítomným věřícím.

"Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravé Světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět, vylij své požehnání na tyto svíce a posvěť je světlem své nekonečné milosti."

Obdobou je v latinském obřadu svěcení svící v době Hromnic. Posvěcené svíce se mohou používat nejen při modlitbě za Boží ochranu před škodou spáchanou bleskem při bouřce, ale i jako symbol vyzařující Boží milosti při každodenní osobní modlitbě.

Po svaté liturgii uděloval otec Jiří A. Pleskač svatou tajinu pomazání nemocných posvěceným olejem.