Pořad vánočních bohoslužeb

19.12.2011 19:32

Neděle 25. 12. 2011 – Narození Páně
9.00 hod.    sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého (staroslověnská)

Pondělí 26. 12. 2011 – Sbor Panny Marie a sv. Josefa
9.00 hod.    sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého (staroslověnská)

Neděle 1. 1. 2012 – Obřezání Páně, sv. Bazila Velikého
9.00 hod.    sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého (staroslověnská)

Pátek 6. 1. 2012 – Zjevení Páně
16.00 hod.    sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého – velké svěcení vody

Milostiplné a pokojné svátky Narození Páně
a hojnost Božího požehnání do nového roku 2012
Vám přeje
duchovní správce farnosti o. Adolf Jiří
a správce webu o. diákon Miroslav