Pořad vánočních bohoslužeb v roce 2012

17.12.2012 13:04


25. 12. 2012    Út    9.00    Narození Páně
26. 12. 2012    St    9.00    Sbor Bohorodičky a sv. Josefa
30. 12. 2012    Ne   9.00    Neděle po Narození Páně
01. 01. 2013    Út    9.00    Obřezání Pána Ježíše Krista
06. 01. 2013    Ne   9.00    Zjevení Páně
– (velké svěcení vody)


Milostiplné a radostné svátky Narození Páně
a hojné Boží požehnání do roku 2013
Vám přeje
duchovní správce farnosti otec Adolf Jiří
a správce webu otec diákon Miroslav