Pozvánka na Duchovní obnovu v Otrokovicích

18.11.2012 15:47

V sobotu 8. 12. 2012 v kostele sv. Michaela archanděla na Náměstí 3. května se bude konat duchovní obnova na téma:

„HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI: PŘIPRAVTE CESTU PÁNU“

Duchovní obnovu povede o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač.
Začátek bude v 9,00 hodin a bude se řídit programem uvedeným na přiloženém plakátku zde.