Pozvánka na pouť na Velehrad

28.06.2012 10:59

    Každoročně 5. července přicházejí poutníci z blízka i daleka na moravský Velehrad, aby oslavili památku příchodu našich věrozvěstů, apoštolům rovných bratrů, pocházejících z řecké Soluně, svatých Cyrila a Metoděje na Moravu.
    Tento den patří k nejvýznamnějším dnům pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu, řeckokatolíky, kteří se považují za oprávněné nositele a pokračovatele cyrilometodějské tradice u nás.
    K programu oslav už tradičně patří Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého, doprovázená sborovým zpěvem ve staroslověnštině.  
    Jste srdečně zváni na Božskou liturgii, která začne stejně jako každý rok v 15,00 hodin.