Řeckokatolická svatba na Velehradě

18.11.2010 20:30

Ve velikonoční neděli dne 4. 4. 2010 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě uzavřeli v 16:30 hodin při svatebním obřadu nevěsta Katarína, původem z východního Slovenska a ženich Zdeněk svátost manželství. Pán Bůh jim požehnej na jejich společné cestě.