Řeckokatolická svatba v Otrokovicích

19.12.2010 16:25

V chrámu sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích při svatebním obřadu, který se konal v sobotu dne 31. 7. 2010 v 1400 hodin, uzavřeli nevěsta Monika, řeckokatolička původem z východního Slovenska, oděna v jejich lidovém kroji a ženich Radek v místním kroji ze Slovácka, svátost manželství. Pán Bůh jim požehnej na jejich společné cestě.