Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

06.07.2011 19:33

Za hojné účasti věřících se jako každoročně i letos slavila 5. července 2011 v bazilice na Velehradě archijerejská svatá liturgii z části ve staroslověnském jazyce a z části v češtině. Celebroval ji apoštolský exarcha biskup Mons. ThDr. Ladislav Hučko. Spoluúčastí se na ní podíleli oba vikáři pro Moravu a Slezsko a pro Ukrajince, někteří kněží exarchátu mezi nimi i náš duchovní správce Adolf Jiří, navíc i kněží obojího obřadu západního a východního. V přednášení ektenií se letos výjimečně střídali tři otcové diákoni. Diákon otce biskupa Konstantin z Prahy, diákon Miroslav z Otrokovic a nedávno vysvěcený diákon Josef z Českých Budějovic. Prosme Pána, abychom se mohli z Boží milosti opět za rok ve zdraví sejít na Velehradě při této slavnosti. A další rok 2013, to už se bude konat jubilejní oslava, na kterou byla přislíbena i účast Svatého otce Benedikta XVI.