Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy

29.06.2014 17:37

Jako každý rok ve stejném čase i letos 5. července 2014 oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje velkou poutí na Velehradě. K velehradské pouti tradičně patří byzantsko-slovanská archijerejská liturgii sv. Jana Zlatoústého, kterou bude v 15 hodin ve velehradské bazilice celebrovat biskup -  apoštolský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko.