Slovensko-Česká řeckokatolická pouť na Velehrad

10.06.2013 13:42

V rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se v sobotu 8. června 2013 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě uskutečnila společná slovensko-česká řeckokatolická pouť. Jejím vrcholem byla archijerejská liturgie, kterou společně sloužili tři řeckokatoličtí biskupové z obou republik. Za Českou republiku to byl pražský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko, za Slovenskou prešovský pomocný biskup Mons. SEODr. Milan Lach SJ a košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR, který byl hlavním celebrantem.
V promluvě, kterou měl Mons. SEODr. Milan Lach zazněla dobře formulovaná slova o významu působení sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě i o jejich odkazu pro dnešní dobu. Svatou liturgii doprovázel svým zpěvem řeckokatolický pěvecký sbor Kyrillomethodeon z Bratislavy. Byl krásný slunečný den a poutníci si odnášeli z Velehradu skutečně hezký zážitek.