Sobota v Otrokovicích s duchovní obnovou

29.11.2011 19:20

V sobotu 26. 11. 2011 v římskokatolickém farním kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích až za nečekaně vysoké účasti katolických věřících obojího obřadu se konala duchovní obnova, zaměřená na téma Svátost smíření a Vnitřní uzdravení. Duchovní obnova začala v 8:00 hodin mší svatou, kterou celebroval místní římskokatolický farář P. Mgr. Josef Zelinka a po ní přednášel o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač, podle předem připraveného programu. Podle vyjádření některých dotázaných se jim duchovní obnova velmi líbila a svědčila o tom i vysoká účast věřících až do konce programu, který byl zakončen hodinovou adorací.