Svěcení otce diákona Miroslava

19.12.2010 16:08

V sobotu den před slavností sestoupení svatého Ducha 22. května 2010, v 1030 hodin, byl rukopoložením apoštolského exarchy, otce biskupa Mons. doc. ThDr. RNDr. Ladislava Hučka, CSc, v katedrále sv. Klimenta v Praze vysvěcen první farník Řeckokatolické farnosti v Otrokovicích Mgr. Miroslav Pernička, na diákona.

Dekretem apoštolského exarchy byl otec diákon Miroslav jmenován výpomocným duchovním v diákonských funkcích pro naši Řeckokatolickou farnost u kostela sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích.