Základní modlitby řeckokatolíka

02.12.2013 18:54

K častým dotazům návštěvníků Svaté liturgie je: Vy se modlíte jako římskokatolíci, nebo máte své modlitby? Odpověď není jednoznačná. Částečně ano a z větší části ne. V odpovědi, ano, jsou zahrnuta např. shodná slova při žehnání, motlitba Páně – Otče náš, Nicejsko-cařihradské Vyznání víry a Anděl Páně. Do odlišností jsou zahrnuty i pozdravy v různých církevních obdobích. Jinak se zdravíme o Vánocích a Velikonocích, než je tomu po zbytek roku.
Modlení začínáme sestavou modliteb, která se nazývá „Obvyklý začátek“, který má stanovený pořad po sobě jdoucích modliteb. Modlíme se tak ve společenství za přítomnosti kněze nebo i v soukromí. Častou modlitbou je i 50. žalm, který najdete v Písmu svatém. Máme své modlitby před jídlem a po něm, ranní a večerní modlitby, modlitby hodinek podle Časoslovu, který je obdobou latinského Breviáře ne však obsahem.  Kromě Svaté liturgie se u nás mohou sloužit v průběhu dne i další bohoslužby, jako je Polnočnice, Jitřní, Obednice, Večerní a Povečeří.
Český překlad našich základních modliteb najdete zde.