Bohoslužby

V obou chrámech, jak v Otrokovicích, tak i na Velehradě se slouží svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu pouze v jazyce církevněslovanském, protože liturgie sloužená v jazyce českém je podle výjádření administrátora farnosti neplatná.
Pro pochopení obsahu a snadnější orientaci v Božské liturgii sv. Jana Zlatoústého v církevněslovanském jazyce jsem zhotovil brožurku se schváleným českým překladem.Její text vám nabízím ke ztažení zde.

Zde je umístěn církevněslovanský text svaté liturgie, uvedený v záložce „Texty“, v článku s názvem „Staroslověnsky nebo církevněslovansky“, který se čte podle staroslověnské cyrilice a je přepsán latinkou s českým překladem.

Odkaz na řeckokatolický liturgický kalendář najdete vlevo. Liturgický kalendář pro rok 2015 ve slovenštině je k nahlédnutí na stránkách  grkat.nfo.sk. 

diakon Miroslav

 

Přehled bohoslužeb:

Otrokovice

Chrám sv. Michaela, archanděla
Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 9.00 hodin.

 

Velehrad

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou 2. neděli v měsíci v 15.00 hodin.