Další křest v naší farnosti

15.11.2013 16:06

Naše farnost se rozšířila o dalšího novorozence - děvčátka. Zuzanka byla pokřtěna a následně myropomazána v neděli 10.11.2013 za hojné účasti věřících, hned po svaté liturgii.
Prosíme Hospodina za hojnost darů Ducha svatého a přejeme rodičům Zuzanky, aby z ní podle jejich přání vyrostla zbožná služebnice Boží, pevná ve víře v Boha, a dělala jim jen radost.