Další neděle se svátostí křtu

19.12.2011 19:25

Neděle Svatých Otců dne 18. 12. 2011 byla současně nedělí před Narozením Páně a pro katechumena Filipa Rafaela Mikuláška byla o to radostnější, když po skončení svaté liturgie přijal svátost křtu ve východním obřadu a stal se po přijetí této svátosti dalším novým farníkem. Po svátosti křtu mu byla obřadem podle řádu východní církve otcem Jiřím Pleskačem udělena svátost svatého myropomazání. K udělení obou svátostí mu upřímně blahopřejeme.