Křest v naší farnosti

01.09.2013 20:40

Naše farnost má přírůstek v podobě novorozence, který byl za účasti věřících pokřtěn na jméno Michael Maria a současně myropomazán v sobotu 24.08.2013.
Ať ho Hospodin zahrne svou milostí a dá mu hojnost z darů Ducha svatého. Kéž z něho vyroste věrný služebník Boží, to mu přeji za všechny, kteří se s námi tohoto krásného obřadu křtu zúčastnili.

MAP