Pořad vánočních bohoslužeb v roce 2013

16.12.2013 16:52

                            25. 12. 2013    St     9.00    Narození Páně

                            26. 12. 2013    Čt     9.00    Sbor Bohorodičky a sv. Josefa

                            29. 12. 2013    Ne    9.00    Neděle po Narození Páně

                            01. 01. 2014    St     9.00    Obřezání Pána Ježíše Krista

                            05. 01. 2014    Ne    9.00    Neděle před Bohozjevením

                            06. 01. 2014    Po  16.00    Zjevení Páně – (velké svěcení vody)

 

Radostné prožití svátků Narození Páně
a hojnost Božího požehnání do roku 2014
Vám přeje
duchovní správce farnosti otec Adolf Jiří
a správce webu otec diákon Miroslav