Program Noci kostelů v kostele sv. Michaela 24. května 2013

02.05.2013 21:07

Čas

Program

18:00 - 19:00 Svatí Cyril a Metoděj
  Přednáška o životě a díle moravských věrozvěstů.
19:00 - 22:00 Volná prohlídka kostela
21:00 - 21:30 Varhanní hudba
  Kostelem bude znít hudba J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
  F. Schuberta, J. Brahmse, A. Dvořáka a dalších skladatelů.

Zapal si svou svíčku!
Zapalujeme svíčky - za všechny, které máme rádi.