Slavení Paschy v Otrokovicích

26.04.2011 14:17

Slavnost začala ve Velikonoční neděli 24. dubna 2011 před chrámem sv. Michaela, archanděla v 9.00 hodin. Po úvodní bohoslužbě se zástup věřících se zpěvem odebral ke slavení svaté liturgie do chrámu. Před ní byl přečten pastýřský list otce biskupa - apoštolského exarchy ThDr. Ladislava Hučka. Liturgii sloužil duchovní správce o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač. V homilii vyzvedl význam nejstaršího a největšího svátku liturgického roku, kterým je Kristovo zmrtvýchvstání a zaměřil svou promluvu na pojetí a význam křesťanské víry. Po ukončení svaté liturgie jsme o. Adolfovi Jiřímu popřáli k jeho svátku, který letos připadl právě na tuto neděli. Následovalo svěcení pokrmů, které tradičně připadá na Velikonoční neděli. Pak následovalo pomazání věřících posvátným olejem – myrem. Na závěr jsme se sešli v sakristii na agape, kterým byla slavnost Velikonoční neděle ukončena. Osvěženi krásným zážitkem ze slavnostního nedělního dopoledne jsme se rozjeli do svých domovů.