Začátek nového církevního roku

06.09.2011 15:03

Řeckokatolická církev s ní i naše farnost vstoupila ve čtvrtek 1.zaří do nového církevního roku.
Tento den se váže ke staré křesťanské tradici. Církev si v tento den připomíná příchod Ježíše Krista do synagogy v Nazaretě, kde četl slova proroka Izaiáše (Lk 4.16-21).
Navíc si tohoto dne připomínáme vítězství Konstantina Velkého nad pronásledovatelem církve Maxenciem v roce 312, po kterém pak daroval Konstantin v roce 313 křesťanům úplnou náboženskou svobodu.
Otcové nicejského koncilu, který se konal v roce 325, na to navázali a vyhlásili den 1. září za začátek liturgického roku a tak je tomu v řeckokatolické církvi dodnes.