Vítáme vás srdečně na původních stránkách řeckokatolické farnosti v Otrokovicích
a filiální obce Velehrad

Vážení čtenáři,
v dubnu letošního roku 2014 byly spuštěny nové webové stránky řeckokatolické farnosti v Otrokovicích. Informace z farnosti od tohoto času zde nenaleznete. Na těchto původních stránkách se budeme snažit Vám zprostředkovat v záložce „Texty“ informace vztahující se k působnosti řeckokatolické církve u nás a o byzantsko-slovanském obřadu, které by mohly být zajímavé. Byli bychom moc rádi, kdyby se Vám naše stránky nadále líbily a byly pro Vás stále zajímavé.

o. diákon Miroslav

Texty

Setkání Páně se Simeonem v byzantském obřadu

24.01.2015 17:18
    Slaví se čtyřicátý den po Bohozjevení, opravdu velkými a slavnostními obřady. Takto nám v druhé polovině 4. století poutnice Egeria podává svědectví o slavení svátku Setkání Páně v bazilice Vzkříšení v Jeruzalémě s hlásáním evangelia podle Lukáše (2,22-40). Tento nepohyblivý...

Bohozjevení v byzantském obřadu

02.01.2015 10:50
    Ve všech křesťanských tradicích Východu Bohozjevení (Epifanie) oslavuje se zjevení vtěleného Božího Slova a to v trojičním a kristologickém kontextu. Liturgické texty shrnují základní tajemství křesťanské víry: trojiční tajemství, vtělení Božího Slova a vykoupení přijaté ve křtu...

Obřezání Pána Ježíše Krista

29.12.2014 12:11
    V řeckokatolické církvi se na občanský Nový rok, to je 1. ledna společně s památkou sv. Basila Velikého slaví i svátek Obřezání Pána Ježíše Krista. V izraelském národě byla obřízka úkonem, který se prováděl na každém narozeném dítěti mužského pohlaví. Rituál obřezání se prováděl...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>