Archiv článků

Neděle pravoslaví - První neděle Velkého půstu

28.01.2018 18:57
První neděle Velkého půstu se nazývá Nedělí pravoslaví (můžeme se setkat i s názvy Neděle ortodoxie nebo Neděle o úctě svatých ikon). O jakém pravoslaví se zde hovoří? Slovo pravoslaví - z řeckého Orthodox - označuje pravou víru a pravdivé uctívání Boha. Takže řeč není o pravoslaví v kontextu...

Poučné slovo našeho otce svatého Jana Zlatoústého, arcibiskupa konstantinopolského, pro Svatý a Světlý den slavného a spasitelného vzkříšení Krista, našeho Boha

15.04.2017 11:32
Každý, kdo je zbožný a bohabojný, ať se osvěží a těší z této krásné a skvělé slavnosti. Kdo je věrný služebník, ať vejde s plesáním do radosti svého Pána. Kdo se půstem unavil, ať nyní přijme odměnu. Kdo pracoval od první hodiny, ať dnes přijme spravedlivou mzdu. Kdo přišel po třetí hodině, ať...

Svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu

21.11.2016 18:53
V byzantské tradici se 21. listopadu slaví jeden z dvanácti velkých svátků. Jde o Vstup (Uvedení) Boží Matky do chrámu. Tento svátek má jeruzalémský původ a je spjat s posvěcením jednoho chrámu. Mnohé aspekty tohoto svátku, které jsou přítomny v liturgických textech, pocházejí z Jakubova...

Stvoření andělů a jejich bytí

05.11.2016 12:07
    Sám Bůh je stvořitelem a zobrazovatelem andělů. K bytí je povolal z nebytí. Stvořil je podle svého obrazu jakoby nějakou tělesnou přirozenost, nějaký druh větru a nehmotného ohně, jak říká božský David: „Větry jsou tvými posly, ohnivé plameny tvými služebníky“. (Žalm 103, 4)....

Padesátnice v byzantské tradici

11.05.2016 15:31
Slavnost Padesátnice nás vede k tomu, abychom oživovaly nezasloužený dar Ducha svatého, zrod církve a zrod našeho života v Kristu. Jedno z děl Mikuláše Kavasila, byzantského teologa ze 14. století, nese právě název Život v Kristu. Je komentářem ke svátostem křesťanské iniciace - křtu,...

Vliv zlých duchů na lidi

07.04.2015 17:27
    Dokud byl ďábel andělem svatým a světlým, přebýval v nebi. Stala se však nešťastná proměna. Velké množství andělů se oddělilo od ostatních nebeských sil a stalo se shromážděním temných démonů, majícím za svého vůdce padlého cherubína. Patřili k těm, kteří se dostali do pádu a...

Vliv zlých duchů na lidi

07.04.2015 17:27
    Dokud byl ďábel andělem svatým a světlým, přebýval v nebi. Stala se však nešťastná proměna. Velké množství andělů se oddělilo od ostatních nebeských sil a stalo se shromážděním temných démonů, majícím za svého vůdce padlého cherubína. Patřili k těm, kteří se dostali do pádu a...

Pastýřský list otce biskupa - Pascha 2015

02.04.2015 14:39
    Je přirozené, že člověk i v dnešní době touží po stále delším životě. A zdá se, že úspěšně: průměrný věk lidí ve vyspělých státech se v poslední době výrazně prodlužuje. Slouží k tomu nejen zdravý životní styl, zříkání se používání zdraví škodlivých potravin, široká kampaň pro...

Svátek Zvěstování přesvaté Bohorodičce v byzantském obřadu

17.03.2015 14:54
    Svátek Zvěstování naší přesvaté Vládkyni, Bohorodičce Marii, vždy Panny, je jedním z mála svátků, které v byzantské tradici nacházíme ve Velkém půstu. O svátku máme přesné svědectví z Konstantinopole kolem roku 530 a také sv. Roman Sladkopěvec mu věnoval v 6. století jeden...

Velkopostní období v byzantském obřadu

15.02.2015 15:07
„Když se postíš od jídel, duše má, aniž by ses očišťovala od vášní, nadarmo se raduješ ze zdrženlivosti, protože pokud se ta nestane pro tebe příležitostí k polepšení, jsi v nenávisti u Boha jako lhářka a stáváš se podobnou podlým démonům, kteří nikdy nejedí. Nedělej zbytečným půst tím, že hřešíš,...
Záznamy: 1 - 10 ze 87
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>