Texty

Svátek Zvěstování přesvaté Bohorodičce v byzantském obřadu

17.03.2015 14:54
    Svátek Zvěstování naší přesvaté Vládkyni, Bohorodičce Marii, vždy Panny, je jedním z mála svátků, které v byzantské tradici nacházíme ve Velkém půstu. O svátku máme přesné svědectví z Konstantinopole kolem roku 530 a...

Velkopostní období v byzantském obřadu

15.02.2015 15:07
„Když se postíš od jídel, duše má, aniž by ses očišťovala od vášní, nadarmo se raduješ ze zdrženlivosti, protože pokud se ta nestane pro tebe příležitostí k polepšení, jsi v nenávisti u Boha jako lhářka a stáváš se podobnou podlým démonům,...

Setkání Páně se Simeonem v byzantském obřadu

24.01.2015 17:18
    Slaví se čtyřicátý den po Bohozjevení, opravdu velkými a slavnostními obřady. Takto nám v druhé polovině 4. století poutnice Egeria podává svědectví o slavení svátku Setkání Páně v bazilice Vzkříšení v Jeruzalémě s...

Bohozjevení v byzantském obřadu

02.01.2015 10:50
    Ve všech křesťanských tradicích Východu Bohozjevení (Epifanie) oslavuje se zjevení vtěleného Božího Slova a to v trojičním a kristologickém kontextu. Liturgické texty shrnují základní tajemství křesťanské víry: trojiční...

Obřezání Pána Ježíše Krista

29.12.2014 12:11
    V řeckokatolické církvi se na občanský Nový rok, to je 1. ledna společně s památkou sv. Basila Velikého slaví i svátek Obřezání Pána Ježíše Krista. V izraelském národě byla obřízka úkonem, který se prováděl na každém...

Pastýřský list otce biskupa – Boží narození 2014

20.12.2014 15:06
    Bratři a sestry, v tyto sváteční dny, které prožíváme, měli bychom na prvním místě uvažovat o tajemství vtělení: o tom, že se Bůh vtělil a stal se člověkem. A nejen uvažovat, ale měli bychom o tom rozmlouvat mezi sebou...

Historie svátků Narození Páně a Bohozjevení

02.12.2014 11:58
Liturgický kalendář jak ho známe dnes, se utvářel postupně a jeho počátky sahají až k prvokřesťanské tradici. Mnohé svátky se v té době ještě neslavili, případně měli jiný charakter nebo měly jiné místo v kalendáři. Tak to bylo i se svátky...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pozvání

Pozvánka na XIV. Pochod pro život v moravských městech

23.05.2014 12:57
Kromě pochodu pro život, který se konal 29. března 2014 v Praze se bude konat i v dalších městech na Moravě. Můžete jej podpořit i vy svou účastí. Jsou to tato města: Pochod pro život, OLOMOUC, 16. ČERVNA 2014 Pochod pro život, BRNO, 25....

XIV. Pochod pro život 2014

04.03.2014 17:58
Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. Jsme pro život. Jsme kreativní. Každoročního Pochodu pro život v Praze se účastní tisíce lidí. Přicházejí proto, aby každá nečekaně těhotná maminka v naší zemi věděla, že jsou zde lidé ochotní jí...

Program Noci kostelů v kostele sv. Michaela 24. května 2013

02.05.2013 21:07
Čas Program 18:00 - 19:00 Svatí Cyril a Metoděj   Přednáška o životě a díle moravských věrozvěstů. 19:00 - 22:00 Volná prohlídka kostela 21:00 -...

Pozvánka na řeckokatolickou pouť na Velehrad

29.04.2013 19:59
V sobotu 8. června 2013 se v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu uskuteční společná pouť řeckokatolíků z České republiky a ze Slovenska na Velehrad. Archijerejskou svatou liturgii v 10.30 hod. budou pro...
1 | 2 | 3 | 4 >>