Texty

Neděle pravoslaví - První neděle Velkého půstu

28.01.2018 18:57
První neděle Velkého půstu se nazývá Nedělí pravoslaví (můžeme se setkat i s názvy Neděle ortodoxie nebo Neděle o úctě svatých ikon). O jakém pravoslaví se zde hovoří? Slovo pravoslaví - z řeckého Orthodox - označuje pravou víru a pravdivé...

Poučné slovo našeho otce svatého Jana Zlatoústého, arcibiskupa konstantinopolského, pro Svatý a Světlý den slavného a spasitelného vzkříšení Krista, našeho Boha

15.04.2017 11:32
Každý, kdo je zbožný a bohabojný, ať se osvěží a těší z této krásné a skvělé slavnosti. Kdo je věrný služebník, ať vejde s plesáním do radosti svého Pána. Kdo se půstem unavil, ať nyní přijme odměnu. Kdo pracoval od první hodiny, ať dnes...

Svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu

21.11.2016 18:53
V byzantské tradici se 21. listopadu slaví jeden z dvanácti velkých svátků. Jde o Vstup (Uvedení) Boží Matky do chrámu. Tento svátek má jeruzalémský původ a je spjat s posvěcením jednoho chrámu. Mnohé aspekty tohoto svátku, které jsou...

Stvoření andělů a jejich bytí

05.11.2016 12:07
    Sám Bůh je stvořitelem a zobrazovatelem andělů. K bytí je povolal z nebytí. Stvořil je podle svého obrazu jakoby nějakou tělesnou přirozenost, nějaký druh větru a nehmotného ohně, jak říká božský David: „Větry jsou tvými...

Padesátnice v byzantské tradici

11.05.2016 15:31
Slavnost Padesátnice nás vede k tomu, abychom oživovaly nezasloužený dar Ducha svatého, zrod církve a zrod našeho života v Kristu. Jedno z děl Mikuláše Kavasila, byzantského teologa ze 14. století, nese právě název Život v Kristu. Je...

Vliv zlých duchů na lidi

07.04.2015 17:27
    Dokud byl ďábel andělem svatým a světlým, přebýval v nebi. Stala se však nešťastná proměna. Velké množství andělů se oddělilo od ostatních nebeských sil a stalo se shromážděním temných démonů, majícím za svého vůdce...

Pastýřský list otce biskupa - Pascha 2015

02.04.2015 14:39
    Je přirozené, že člověk i v dnešní době touží po stále delším životě. A zdá se, že úspěšně: průměrný věk lidí ve vyspělých státech se v poslední době výrazně prodlužuje. Slouží k tomu nejen zdravý životní styl, zříkání...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pozvání

Další duchovní obnova v Otrokovicích dne 25. 2. 2012

06.02.2012 14:32
Duchovní obnova, která se uskutečnila v druhé polovině listopadu v římskokatolickém farním kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích, se setkala s velkým ohlasem katolických věřících. Proto vás zveme na v pořadí druhou duchovní obnovu, zaměřenou...

Duchovní obnova v Otrokovicích dne 26. 11. 2011

07.11.2011 19:39
Zveme všechny katolické věřící, kteří hledají odpověď na otázku: jak prohloubit svůj vztah k Bohu, na duchovní obnovu, zaměřenou na Svátost smíření, která se uskuteční v sobotu 26. 11. 2011 v římskokatolickém farním kostele sv. Vojtěcha v...

Pozvánka na řeckokatolickou pouť

16.08.2011 18:10
V příloze najdete plakátek s pozvánkou na celoexarchátní pouť na Svatou Horu u Příbrami, která se bude konat 27. srpna 2011. Plakátek ke stažení z d e.

Pozvánka na slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

27.06.2011 11:56
Dne 5. července 2011 oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě při byzantsko-slovanské liturgii sv. Jana Zlatoústého, kterou bude celebrovat apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko ve velehradské bazilice v 15 hodin. Plakátek ke...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>