Texty

Kompletní text závěrečné zprávy mimořádné synody biskupů

05.11.2014 11:58
Mimořádná biskupská synoda o rodině, která probíhala ve dnech 5. - 26. 10. 2014 ve Vatikánu, jak už to u některých novinářů bývá zvykem, začeřila hladinou pozornosti veřejnosti. Četli jsme některé jejich komentáře, které podsouvaly synodě...

Ikonostas

28.07.2014 12:38
Ikonostas je bohatě zdobená obrazová stěna, která v chrámech východních církví (řeckokatolických a pravoslavných) odděluje chrámovou loď od svatyně. V katolické církvi a v našem blízkém okolí jsme se mohli s ikonostasem setkat v kostelíku...

Staroslověnsky nebo církevněslovansky?

20.07.2014 19:51
Někde se uvádí, že Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého byla sloužena církevněslovansky a jinde zase staroslověnsky. Jak to je tedy doopravdy? Který název je správný, církevněslovansky anebo staroslověnsky? Vskutku by to bylo pro nás...

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy

29.06.2014 17:37
Jako každý rok ve stejném čase i letos 5. července 2014 oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje velkou poutí na Velehradě. K velehradské pouti tradičně patří byzantsko-slovanská archijerejská liturgii sv. Jana Zlatoústého, kterou bude v 15...

Pastýřský list otce biskupa - Nanebevstoupení Páně

10.06.2014 20:07
Nanebevstoupení Páně nebylo nějaké utáhnutí se do pozadí a ani ne ukončení jeho mise. Ježíš říká: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skončení světa“. On tedy neodešel, on s námi zůstal. Zůstal však s námi jiným způsobem. „Můj otec...

Základy naší víry z pohledu byzantské katolické církve

29.05.2014 16:43
Tajemství, že s námi je Bůh, je každodenním faktem v našich životech. Jeho přítomnost byla a je zakoušena lidmi hned od počátku až do dnešních dnů. Lidé přemýšleli o tomto tajemství a pokoušeli se ho vysvětlit slovy - to je teologie....

Pastýřský list otce biskupa - Pascha 2014

16.04.2014 14:16
Klíčovým slovem celých dějin spásy je život; mít život a mít ho hojně. Tím všechno začíná, ale i končí. Jen uvědomění si toho, co to znamená život a jakým neštěstím může být jeho ztráta, nás dokáže pobídnout k tomu, abychom začali hledat...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pozvání

Pozvánka na XIV. Pochod pro život v moravských městech

23.05.2014 12:57
Kromě pochodu pro život, který se konal 29. března 2014 v Praze se bude konat i v dalších městech na Moravě. Můžete jej podpořit i vy svou účastí. Jsou to tato města: Pochod pro život, OLOMOUC, 16. ČERVNA 2014 Pochod pro život, BRNO, 25....

XIV. Pochod pro život 2014

04.03.2014 17:58
Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. Jsme pro život. Jsme kreativní. Každoročního Pochodu pro život v Praze se účastní tisíce lidí. Přicházejí proto, aby každá nečekaně těhotná maminka v naší zemi věděla, že jsou zde lidé ochotní jí...

Program Noci kostelů v kostele sv. Michaela 24. května 2013

02.05.2013 21:07
Čas Program 18:00 - 19:00 Svatí Cyril a Metoděj   Přednáška o životě a díle moravských věrozvěstů. 19:00 - 22:00 Volná prohlídka kostela 21:00 -...

Pozvánka na řeckokatolickou pouť na Velehrad

29.04.2013 19:59
V sobotu 8. června 2013 se v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu uskuteční společná pouť řeckokatolíků z České republiky a ze Slovenska na Velehrad. Archijerejskou svatou liturgii v 10.30 hod. budou pro...
1 | 2 | 3 | 4 >>