Texty

Neděle pravoslaví - První neděle Velkého půstu

28.01.2018 18:57
První neděle Velkého půstu se nazývá Nedělí pravoslaví (můžeme se setkat i s názvy Neděle ortodoxie nebo Neděle o úctě svatých ikon). O jakém pravoslaví se zde hovoří? Slovo pravoslaví - z řeckého Orthodox - označuje pravou víru a pravdivé...

Poučné slovo našeho otce svatého Jana Zlatoústého, arcibiskupa konstantinopolského, pro Svatý a Světlý den slavného a spasitelného vzkříšení Krista, našeho Boha

15.04.2017 11:32
Každý, kdo je zbožný a bohabojný, ať se osvěží a těší z této krásné a skvělé slavnosti. Kdo je věrný služebník, ať vejde s plesáním do radosti svého Pána. Kdo se půstem unavil, ať nyní přijme odměnu. Kdo pracoval od první hodiny, ať dnes...

Svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu

21.11.2016 18:53
V byzantské tradici se 21. listopadu slaví jeden z dvanácti velkých svátků. Jde o Vstup (Uvedení) Boží Matky do chrámu. Tento svátek má jeruzalémský původ a je spjat s posvěcením jednoho chrámu. Mnohé aspekty tohoto svátku, které jsou...

Stvoření andělů a jejich bytí

05.11.2016 12:07
    Sám Bůh je stvořitelem a zobrazovatelem andělů. K bytí je povolal z nebytí. Stvořil je podle svého obrazu jakoby nějakou tělesnou přirozenost, nějaký druh větru a nehmotného ohně, jak říká božský David: „Větry jsou tvými...

Padesátnice v byzantské tradici

11.05.2016 15:31
Slavnost Padesátnice nás vede k tomu, abychom oživovaly nezasloužený dar Ducha svatého, zrod církve a zrod našeho života v Kristu. Jedno z děl Mikuláše Kavasila, byzantského teologa ze 14. století, nese právě název Život v Kristu. Je...

Vliv zlých duchů na lidi

07.04.2015 17:27
    Dokud byl ďábel andělem svatým a světlým, přebýval v nebi. Stala se však nešťastná proměna. Velké množství andělů se oddělilo od ostatních nebeských sil a stalo se shromážděním temných démonů, majícím za svého vůdce...

Pastýřský list otce biskupa - Pascha 2015

02.04.2015 14:39
    Je přirozené, že člověk i v dnešní době touží po stále delším životě. A zdá se, že úspěšně: průměrný věk lidí ve vyspělých státech se v poslední době výrazně prodlužuje. Slouží k tomu nejen zdravý životní styl, zříkání...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pozvání

Pozvánka na poutě Brněnsko-olomouckého děkanátu

01.04.2011 14:33
Brněnsko-olomoucký děkanát vás seznamuje s termíny poutí, které připravuje v tomto roce v následujících dnech: Dne 01.05.2011 – u sv. Paraskievy v Blansku, v 15,30 hod. – celebrant o. A. J. Pleskač. Dne 03.07.2011 – Mikulčice, v...

Archijerejská liturgie k 15. výročí založení Apoštolského exarchátu

26.02.2011 18:27
Pozvánka na Archijerejskou liturgii k 15. výročí založení Apoštolského exarchátu k nahlédnutí zde.

KOCLÍŘOV u Svitav - pozvánka

23.01.2011 15:46
Program: Exercicie s P. Denisem O´Sullivanem z Irska se konají ve dnech 3. – 6. 3.2011. Tradiční víkend Královny míru ve dnech 4. – 6. 2. 2011 s programem první mariánské soboty (5. 2.2011). Hlavním hostem bude Olga Merkovičová...

Přímý přenos sv. liturgie

24.01.2011 15:43
Český rozhlas 2, stanice Praha bude přenášet v neděli 15. května 2011, od 9.00 hod. sv. liturgii z chrámu sv. Kosmy a Damiána v Praze 2 – Emauzích. Hlavním celebrantem bude Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha. Upozorněte, na...
<< 1 | 2 | 3 | 4