Texty

Neděle pravoslaví - První neděle Velkého půstu

28.01.2018 18:57
První neděle Velkého půstu se nazývá Nedělí pravoslaví (můžeme se setkat i s názvy Neděle ortodoxie nebo Neděle o úctě svatých ikon). O jakém pravoslaví se zde hovoří? Slovo pravoslaví - z řeckého Orthodox - označuje pravou víru a pravdivé...

Poučné slovo našeho otce svatého Jana Zlatoústého, arcibiskupa konstantinopolského, pro Svatý a Světlý den slavného a spasitelného vzkříšení Krista, našeho Boha

15.04.2017 11:32
Každý, kdo je zbožný a bohabojný, ať se osvěží a těší z této krásné a skvělé slavnosti. Kdo je věrný služebník, ať vejde s plesáním do radosti svého Pána. Kdo se půstem unavil, ať nyní přijme odměnu. Kdo pracoval od první hodiny, ať dnes...

Svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu

21.11.2016 18:53
V byzantské tradici se 21. listopadu slaví jeden z dvanácti velkých svátků. Jde o Vstup (Uvedení) Boží Matky do chrámu. Tento svátek má jeruzalémský původ a je spjat s posvěcením jednoho chrámu. Mnohé aspekty tohoto svátku, které jsou...

Stvoření andělů a jejich bytí

05.11.2016 12:07
    Sám Bůh je stvořitelem a zobrazovatelem andělů. K bytí je povolal z nebytí. Stvořil je podle svého obrazu jakoby nějakou tělesnou přirozenost, nějaký druh větru a nehmotného ohně, jak říká božský David: „Větry jsou tvými...

Padesátnice v byzantské tradici

11.05.2016 15:31
Slavnost Padesátnice nás vede k tomu, abychom oživovaly nezasloužený dar Ducha svatého, zrod církve a zrod našeho života v Kristu. Jedno z děl Mikuláše Kavasila, byzantského teologa ze 14. století, nese právě název Život v Kristu. Je...

Vliv zlých duchů na lidi

07.04.2015 17:27
    Dokud byl ďábel andělem svatým a světlým, přebýval v nebi. Stala se však nešťastná proměna. Velké množství andělů se oddělilo od ostatních nebeských sil a stalo se shromážděním temných démonů, majícím za svého vůdce...

Pastýřský list otce biskupa - Pascha 2015

02.04.2015 14:39
    Je přirozené, že člověk i v dnešní době touží po stále delším životě. A zdá se, že úspěšně: průměrný věk lidí ve vyspělých státech se v poslední době výrazně prodlužuje. Slouží k tomu nejen zdravý životní styl, zříkání...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pozvání

Pozvánka na první duchovní obnovu v roce 2013

24.01.2013 18:58
V sobotu 2. 2. 2013 se bude v kostele sv. Michaela archanděla na Náměstí 3. května konat duchovní obnova, na téma: „JEŽÍŠ – SPÁSA A SVĚTLO K OSVÍCENÍ POHANŮ“. Duchovní obnovu povede o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač. Začátek...

Pozvánka na Duchovní obnovu v Otrokovicích

18.11.2012 15:47
V sobotu 8. 12. 2012 v kostele sv. Michaela archanděla na Náměstí 3. května se bude konat duchovní obnova na téma: „HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI: PŘIPRAVTE CESTU PÁNU“ Duchovní obnovu povede o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač. Začátek bude v...

Pozvánka na pouť na Velehrad

28.06.2012 10:59
    Každoročně 5. července přicházejí poutníci z blízka i daleka na moravský Velehrad, aby oslavili památku příchodu našich věrozvěstů, apoštolům rovných bratrů, pocházejících z řecké Soluně, svatých Cyrila a Metoděje na...

Duchovní obnova v Otrokovicích s otcem Pleskačem

28.04.2012 17:29
V sobotu 26. 5. 2012 v kostele sv. Michaela archanděla na Náměstí 3. května se bude konat duchovní obnova, tentokrát na téma „PŘIJĎ DUCHU SVATÝ“. Duchovní obnovu povede opět o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač. Začátek bude v 9,00 hodin a bude...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>